אורחות חיים בבית הספר

בית הספר הוא מוסד לימודי, בו לכל תלמיד הזכות להרגיש מוגן ובטוח מכל גילוי אלימות. 

לכל תלמיד קיימת הזכות ללמוד ולרכוש השכלה באין מפריע ובאווירה המאפשרת תהליך לימוד משמעותי. 

לשם השגת מטרה זו, הוגדרו ונקבעו אורחות החיים המפורטים במסמך אורחות חיים תש"ף

 

כניסה למערכת