הנהגת הורים - סיכומי מפגשים

תשפ"א

מפגש הנהגת הורים, נובמבר 2020 – פרוטוקול

מפגש הנהגת הורים, פברואר 2021 – פרוטוקול

תש"ף

מפגש הנהגת הורים -כסלו תש"ף, דצמבר 2019 מצגת

מפגש הנהגת הורים-שבט תש"ף, פברואר 2020 – פרוטוקול   מצגת מפגש

מפגש הנהגת הורים-סיוון תש"ף, יוני 2020 – פרוטוקול    מצגת מפגש

תשע"ט

מצגת סיכום מפגש שני – הנהגת הורים – רוית סירי

מצגת סיכום מפגש שני – יו"ר הנהגת הורים – ניב עפרון

מצגת סיכום מפגש שלישי – הנהגת הורים – רוית סירי 

מצגת סיכום מפגש שלישי -יו"ר הנהגת הורים – ניב עפרון מצגת הנהגת הורים דצמבר 2019

שינוי גודל גופנים
ניגודיות