הנהגת הורים - סיכומי מפגשים

תשפ"ב

מפגש הנהגת הורים, מאי 2022 – פרוטוקול

מפגש הנהגת הורים, מרץ 2022 – פרוטוקול

מפגש הנהגת הורים, אוקטובר 2021 – פרוטוקול & מצגת

תשפ"א

מפגש הנהגת הורים, פברואר 2021 – פרוטוקול

מפגש הנהגת הורים, נובמבר 2020 – פרוטוקול