הנהגת הורים בכצנלסון

חינוך ילדים ונוער הוא מלאכה מורכבת המוטלת על כמה גורמים,  והצוות החינוכי בבית הספר וההורים הם הגורמים המובילים בחינוך הילדים. 

אנו רואים בהורים שותפים גם בבית הספר, ושותפות בהנהגת ההורים הוא אחד הכלים שלכם להיות מעורבים ולהשפיע על מה שקורה במסגרת החינוכית של ילדיכם..

 

אודות ועדי הורים בית ספריים – באתר משרד החינוך

חוזר מנכ"ל בעניין נציגות הורים בבית הספר

 

סיכומי מפגשים של הנהגת הורים