אוקטובר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
ספטמבר 30, 2018

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂
אוקטובר 1, 2018

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂
אוקטובר 2, 2018

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂
אוקטובר 3, 2018

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂

All day: חג סוכות שמח 🙂 חופשה נעימה 🙂
אוקטובר 4, 2018 אוקטובר 5, 2018

8:30 am: מירוץ גבעתיים - שכבות ז-ח

8:30 am: מירוץ גבעתיים - שכבות ז-ח
אוקטובר 6, 2018
אוקטובר 7, 2018 אוקטובר 8, 2018 אוקטובר 9, 2018 אוקטובר 10, 2018 אוקטובר 11, 2018 אוקטובר 12, 2018 אוקטובר 13, 2018
אוקטובר 14, 2018 אוקטובר 15, 2018

All day: מבצע הקש בדלת

All day: מבצע הקש בדלת

8:00 am: הייד פארק שכבות ג-ח

8:00 am: הייד פארק שכבות ג-ח
אוקטובר 16, 2018

8:00 am: הייד פארק שכבות ג-ח

8:00 am: הייד פארק שכבות ג-ח
אוקטובר 17, 2018

8:00 am: סדנת מדעים עמותת נובל ח1

8:00 am: סדנת מדעים עמותת נובל ח1
אוקטובר 18, 2018

All day: בחירות למועצת תלמידים

All day: בחירות למועצת תלמידים

8:30 am: פעילות גיבוש שכבת ג

8:30 am: פעילות גיבוש שכבת ג

10:30 am: פעילות גיבוש שכבת ה

10:30 am: פעילות גיבוש שכבת ה

12:30 pm: פעילות גיבוש שכבת ד

12:30 pm: פעילות גיבוש שכבת ד
אוקטובר 19, 2018 אוקטובר 20, 2018
אוקטובר 21, 2018 אוקטובר 22, 2018 אוקטובר 23, 2018 אוקטובר 24, 2018

8:00 am: סדנת מדעים עמותת נובל ח2

8:00 am: סדנת מדעים עמותת נובל ח2
אוקטובר 25, 2018 אוקטובר 26, 2018 אוקטובר 27, 2018
אוקטובר 28, 2018 אוקטובר 29, 2018 אוקטובר 30, 2018

All day: בחירות לראשות העיר

All day: בחירות לראשות העיר
אוקטובר 31, 2018 נובמבר 1, 2018

All day: חיסון שכבת ב

All day: חיסון שכבת ב
נובמבר 2, 2018 נובמבר 3, 2018

בית ספר וקהילה

הפדגוגיה שלנו

תכניות ייחודיות

אני מאמין