• הנהגת הורים - פרוטוקול ישיבה ראשונה
  • http://Array יום המורה שמח תשע"ט -30.11.2018 יום המורה – 4 יום המורה – 3 יום המורה – 2 יום המורה – 8 יום המורה-7 יום המורה – 6 יום המורה – 5 בית ספר וקהילה הפדגוגיה שלנו תכניות ייחודיות אני מאמין
  • בשנה"ל הקרובה נתמקד בביה"ס בחינוך של מ. מ. ש תוך התייחסות הן לצוות המורים והן לתלמידים.
  • טקס פתחית שנת הלימודים תשע"ט יתקיים ביום ראשון 02.09.2018 בשעה 08:30
  • ברוכים הבאים לאתר החדש של בית ספר כצנלסון
דצמבר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
נובמבר 25, 2018

All day: הדרכות פיקוד העורף

All day: הדרכות פיקוד העורף

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות
נובמבר 26, 2018 נובמבר 27, 2018 נובמבר 28, 2018

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות
נובמבר 29, 2018 נובמבר 30, 2018 דצמבר 1, 2018
דצמבר 2, 2018 דצמבר 3, 2018 דצמבר 4, 2018 דצמבר 5, 2018 דצמבר 6, 2018 דצמבר 7, 2018 דצמבר 8, 2018
דצמבר 9, 2018 דצמבר 10, 2018 דצמבר 11, 2018 דצמבר 12, 2018

8:00 am: הדרכת פמי בריאות

8:00 am: הדרכת פמי בריאות
דצמבר 13, 2018

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות

8:00 am: הדרכה חברת פמי בריאות
דצמבר 14, 2018 דצמבר 15, 2018
דצמבר 16, 2018

8:00 am: הדרכת בריאות פמי

8:00 am: הדרכת בריאות פמי
דצמבר 17, 2018 דצמבר 18, 2018 דצמבר 19, 2018 דצמבר 20, 2018 דצמבר 21, 2018 דצמבר 22, 2018
דצמבר 23, 2018 דצמבר 24, 2018 דצמבר 25, 2018 דצמבר 26, 2018 דצמבר 27, 2018 דצמבר 28, 2018 דצמבר 29, 2018
דצמבר 30, 2018 דצמבר 31, 2018 ינואר 1, 2019 ינואר 2, 2019 ינואר 3, 2019 ינואר 4, 2019 ינואר 5, 2019

בית ספר וקהילה

הפדגוגיה שלנו

תכניות ייחודיות

אני מאמין